Provincie

In deze rubriek vind je meer informatie over de organen van de provincie.

We verwijzen je verder naar de regeling van de gemeente die analoog van toepassing is op de provincie. Hieronder vind je een vergelijkend overzicht van de belangrijkste organen binnen de gemeente en de provincie:

 

GemeenteProvincie
GemeenteraadProvincieraad
Voorzitter van de gemeenteraadVoorzitter van de provincieraad
College van burgemeester en schepenenDeputatie
Burgemeester 
SchepenenGedeputeerden
Algemeen directeurProvinciegriffier

 

Regelgeving