Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur is een grondrecht voor alle Belgen. Het Bestuursdecreet regelt het principe van de openbaarheid van bestuur in Vlaanderen.

Toepassingsgebied

Welke bestuursinstanties vallen daaronder?

 • lokale besturen;
 • gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen;
 • OCMW-verenigingen;
 • gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • kerkfabrieken;
 • polders en wateringen.

Actieve en passieve openbaarheid

Het Bestuursdecreet maakt een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid. Actieve openbaarheid betekent dat een bestuursinstantie uit eigen beweging informatie openbaar maakt. Bij passieve openbaarheid maakt de bestuursinstantie een bestuursdocument openbaar na een schriftelijke aanvraag. Dat gebeurt door inzage te verlenen, een afschrift te verstrekken of uitleg te geven.

Bij het openbaar maken, moet de bestuursinstantie rekening houden met enkele krachtlijnen:

 • de registratie van alle aanvragen;
 • openbaarmaking is de regel, enkel een decretale uitzonderingsgrond kan het verhinderen;
 • de aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het om informatie van persoonlijke aard gaat;
 • de vorm speelt geen rol. Een bestuursdocument is de drager van informatie waarover een instantie beschikt (bijvoorbeeld e-mails, geluidsopnames, ….);
 • het maakt niet uit of de informatie in oorsprong afkomstig is van de bestuursinstantie of niet;
 • het uitgangspunt is de openbaarmaking van “bestuursdocumenten”, niet van “dossiers”.

Bij een afwijzing of het uitblijven van een (tijdige) beslissing, kan de aanvrager beroep instellen bij de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

Meer informatie

Meer details vind je op de website over openbaarheid van bestuur.

Je vindt er

 • alle informatie over openbaarheid van bestuur;
 • alle regelgeving over openbaarheid van bestuur;
 • alle beslissingen van de beroepsinstantie.

Regelgeving