Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW:

  • 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder;
  • 8 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 tot en met 47 leden;
  • 10 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 49 tot en met 51 leden;
  • 12 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 53 leden of meer.

De OCMW-raad kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit gebeurt tijdens de vergadering die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het bevat een aantal specifieke regels over onder meer:

  • de installatie van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
  • de bijeenroeping en de agenda van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
  • de wijze van beraadslagen en stemmen;
  • het opstellen van de notulen.

In de gemeente Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten rond Brussel (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Wemmel en Drogenbos) wordt geen bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht. In deze gemeenten oefent (de voorzitter van) het vast bureau de bevoegdheden van (de voorzitter van) het bijzonder comité voor de sociale dienst uit.

In de toelichtingen hieronder vind je meer informatie over de installatie en de werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst zoals geregeld in het Decreet over het Lokaal Bestuur.