De raad voor maatschappelijk welzijn

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Als bij de installatie van de gemeenteraadsleden eerder zou blijken dat de OCMW-raad niet uit leden van verschillend geslacht is samengesteld, vervangt een genderraadslid het laatste gemeenteraadslid in rang. In de toelichting over de aanvang van de bestuursperiode vind je hierover meer informatie.

In de zes randgemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Wemmel en Linkebeek) en de gemeente Voeren is er een rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raadsleden. Daarna vindt een installatievergadering plaats met het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging. De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op voordracht van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.