Lokale statistieken

Lokalestatistieken.be is een portaalsite waar allerhande cijfermateriaal over de lokale en provinciale besturen is bijeengebracht. Databanken van verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid worden er samengebracht. U kan zelf rapporten aanmaken voor de besturen die u wenst.

De website lokale statistieken is een samenwerkingsverband tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.