De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van de gemeenteraad. Het bevat een aantal specifieke regels over onder meer:

  • de installatie van de gemeenteraad;
  • de bijeenroeping en de agenda van de gemeenteraad;
  • de wijze van beraadslagen en stemmen;
  • het opstellen van de notulen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bevat eveneens regels over de aanstelling als gemeenteraadslid en de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.