Print

De burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering.

In de Vlaamse gemeenten benoemt de Vlaamse Regering de burgemeester uit de verkozen gemeenteraadsleden met de Belgische nationaliteit. Daarnaast is een benoeming buiten de raad mogelijk.

De bevoegdheden van de burgemeester zijn divers.

Meer informatie