District

Oprichten van een district

In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kan de gemeenteraad districtsbesturen met beslissingsbevoegdheid oprichten om een te grote afstand tussen burger en gemeentebestuur of een gebrekkige informatiedoorstroming te vermijden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijzigt dit niet.

Voorlopig maakt enkel de stad Antwerpen gebruik van die mogelijkheid.

Organen

Een district omvat:

  • een districtsraad;
  • een voorzitter van de districtsraad;
  • een districtscollege;
  • een voorzitter van het districtscollege (de districtsburgemeester).

Over de aanstelling, de duur en het einde van de verschillende mandaten zoals geregeld in het Decreet over het Lokaal Bestuur vind je in de toelichtingen hieronder meer informatie.

Bevoegdheden

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt welke bevoegdheden kunnen worden overgedragen aan de districtsraden, de districtscolleges en de districtsburgemeester.