Constructieve motie van wantrouwen - OCMW

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een constructieve motie van wantrouwen kan aannemen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst al lid was van het vast bureau voor hij voorzitter werd van het bijzonder comité voor de sociale dienst, dan moet om deze schepen volledig te ontslaan er zowel een individuele/collectieve motie worden aangenomen door de gemeenteraad en moet bijkomend een individuele motie aangenomen worden in de raad voor maatschappelijk welzijn.

Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van rechtswege is toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen, met andere woorden als de verkozen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op het moment van zijn verkiezing nog geen lid van het vast bureau was, dan moet er enkel een afzonderlijke individuele motie worden aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het aannemen van de constructieve motie van wantrouwen is een uitzonderingsprocedure. Het Decreet Lokaal Bestuur koppelt een strikte procedure en expliciete voorwaarden aan de toepassing ervan.

Veelgestelde vragen