Constructieve motie van wantrouwen - gemeente

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad een collectieve constructieve motie van wantrouwen kan aannemen tegen alle leden van het college van burgemeester en schepenen, met uitzondering van de toegevoegd schepen in het geval de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, overeenkomstig artikel 42, §1, derde lid, aan het schepencollege werd toegevoegd.

De gemeenteraad kan een individuele constructieve motie van wantrouwen aannemen tegen een of meer schepenen, met uitzondering van de toegevoegd schepen in het geval de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, overeenkomstig artikel 42, §1, derde lid, aan het schepencollege werd toegevoegd.

Het aannemen van de constructieve motie van wantrouwen is een uitzonderingsprocedure. Het Decreet Lokaal Bestuur koppelt een strikte procedure en expliciete voorwaarden aan de toepassing ervan.

Veelgestelde vragen