Print

Modeldocumenten

Voor het houden van een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging of een volksraadpleging in het district staan een aantal modeldocumenten ter beschikking. Het gaat om volgende modellen:

  • verzoek tot organisatie van een volksraadpleging;
  • model van petitielijst;
  • attesten;
  • volmachtformulier.

Hieronder vind je deze modeldocumenten terug.