Right to challenge, e-democracy en minipublics

Een sterke democratie impliceert een grote mate van betrokkenheid van de burgers. Tal van innovatieve praktijken inzake burgerparticipatie hebben de laatste jaren aan belang gewonnen, zoals het uitdaagrecht of right to challenge, e-participatie-initiatieven en mini-publics.

Om het maatschappelijk debat over de toekomst van de lokale democratie in Vlaanderen aan te moedigen, gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht voor een beschrijvend internationaal vergelijkend onderzoek naar die drie evoluties in die lokale representatieve democratie. De resultaten van dit onderzoek door het ‘Instituut voor de Overheid’ van de KU Leuven zijn hieronder terug te vinden.

Eén van de innovaties in burgerparticipatie is het right to challenge. Het is een krachtig instrument, waarmee een gemeente ruimte geeft aan burgers die actief willen meewerken aan de lokale samenleving. Om de gemeenten hierin te ondersteunen, heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een praktische gids ontworpen. Dit dynamisch document bevat concrete en bruikbare handvatten, suggesties, voorbeelden en een stappenplan waarmee het right to challenge binnen een lokaal bestuur georganiseerd kan worden.

Deze gids zal verder aangevuld worden met de geleerde lessen uit het Labo Lokale Burgerparticipatie van de VVSG, eventuele voorbeeldbesluiten en oplossingen voor de participatieknopen die door het labo nog zullen worden ontward.