Akten van voordracht (2019-2024) - provincie

Deze rubriek bevat de akten van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024 voor de provincie.

PROV 1 Kandidaat voorzitter van de provincieraad bij de installatievergadering, PD art. 8,§1docxpdf
PROV 2 Kandidaat voorzitter van de provincieraad tijdens de zittingsperiode, PD art. 8,§3docxpdf
PROV 3 Kandidaat gedeputeerden: gezamenlijke akte van voordracht, PD art. 45docxpdf
PROV 4 Kandidaat gedeputeerden ingeval geen (geldige) gezamenlijke akte van voordracht, PD art. 45, §3docxpdf
PROV 5 Kandidaat gedeputeerden in geval van één vervanging, PD art. 50docxpdf
PROV 6 Kandidaat gedeputeerden in geval van twee of meer vervangingen, PD art. 50, §1, tweede liddocxpdf