Print

Akten van voordracht (2019-2024) - OCMW-voorzitter in de randgemeenten en Voeren

Deze rubriek bevat de akte van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024 voor de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de randgemeenten en in de gemeente Voeren.

Merk op:

Deze akte werd opgesteld conform artikel 532 Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB). Onder meer dit artikel wordt betwist bij het Grondwettelijk Hof, waarbij een beroep werd ingesteld tot vernietiging van deel 4 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Artikel 532 DLB schrijft voor dat een gedagtekende akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd aan de provinciegouverneur. 

Als het Hof van mening zou zijn dat deze regeling niet verzoenbaar is met artikel 25bis van de OCMW-wet, dan zal de facto enkel artikel 25bis van de OCMW-wet gelden. Toch is er dan geen probleem voor de voorgedragen kandidaat in het geval dat er gebruik gemaakt werd van de akte van voordracht conform artikel 532: de meerderheid die de akte heeft ondertekend, ondersteunt ter zitting de voordracht van deze kandidaat. Deze kandidaat kan na de voordracht door de raad in januari rechtsgeldig benoemd worden. De bijkomende modaliteiten, waarbij artikel 532 ook de mogelijkheid voorziet om een einddatum in te vullen en een opvolger voor te dragen, vervallen.

 

OCMW 1 Kandidaat voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de randgemeenten en Voeren, DLB art. 90 en art. 25bis OCMW-wetdocxpdf