Akten van voordracht (2019-2024) - gemeente

Deze rubriek bevat de akten van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024 voor de gemeente.

GEM 1 Kandidaat burgemeester, DLB art. 58docxpdf
GEM 2 Kandidaat burgemeester, vervanging tijdens de zittingsperiode, DLB art. 62docxpdf
GEM 3 Kandidaat voorzitter van de gemeenteraad bij de installatievergadering, DLB art. 7,§1docxpdf
GEM 4 Kandidaat voorzitter van de gemeenteraad ingeval geen geldige akte tijdens de installatievergadering, DLB art. 7,§4docxpdf
GEM 5 Kandidaat schepenen: gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 43docxpdf
GEM 6 Kandidaat schepenen ingeval geen (geldige) gezamenlijke akte van voordracht, DLB art. 43, §3docxpdf
GEM 7 Kandidaat schepen in geval van één vervanging, DLB art. 49docxpdf
GEM 8 Kandidaat schepen in geval van twee of meer vervangingen, DLB art. 49, §1, derde liddocxpdf