Akten van voordracht (2019-2024) - Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Deze rubriek bevat de akten van voordracht voor de lokale en provinciale bestuursperiode 2019-2024 voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.

BCSD 1 Kandidaat voorzitter van het BCSD tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad bij de installatievergadering, DLB art. 90docxpdf
BCSD 2 Kandidaat voorzitter van het BCSD ingeval geen geldige akte tijdens de installatievergadering, DLB art. 90,§3docxpdf
BCSD 3 Kandidaat leden van het BCSD, DLB art. 92docxpdf
BCSD 4 Verklaring van lijstverbinding, DLB art. 91docxpdf