Print

Bottom-up evaluatie van de lokale samenwerking

Tijdens de Vlaamse bestuursperiode 2009 -2014 heeft toenmalig minister Geert Bourgeois, van binnenlands bestuur, aan de gouverneurs de opdracht gegeven om de evaluatiefase op te starten voor de gemeenten binnen de provincie.

Het resultaat van de evaluatiefase is te lezen in de synthesenota’s.

De externe procesbegeleider heeft een eigen analyse van de evaluatiefase gemaakt en voorstellen voor vervolgtraject geformuleerd. Dit kunt u nalezen in het rapport "Analyse en voorstellen van de externe procesbegeleider".

Documenten, die relevant zijn voor de gemeentebesturen bij het doorlopen van de evaluatiefase.

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen