Regiovorming

Vertrekkend van de in de vorige regeerperiode uitgevoerde regioscreening, wil de Vlaamse Regering de dynamiek van regiovorming versterken. Het doel is om het aantal intermediaire niveaus drastisch te verminderen en te komen tot zoveel mogelijk samenvallende samenwerkingsverbanden.

Naast initiatieven op het niveau van de Vlaamse overheid is het ook nodig dat de lokale besturen zelf verdere initiatieven nemen om de lokale samenwerking te vereenvoudigen. De besturen zullen hierbij ondersteund worden door de Vlaamse overheid, onder andere door het ter beschikking stellen van de nodige instrumenten en informatie.