OCMW-verenigingen

Definitie

Een OCMW-vereniging is een rechtspersoon die taken overneemt die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Onder bepaalde voorwaarden kan een OCMW een OCMW-vereniging oprichten of eraan deelnemen. Een OCMW-vereniging houdt een verzelfstandiging in van de uitvoering van deze taken. In de OCMW-vereniging kan een samenwerking worden aangegaan met andere partners. Deze partners kunnen andere OCMW’s zijn, publieke OCMW-verenigingen (hoofdstuk I), gemeenten, openbare besturen en/of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk (vzw’s).

Soorten OCMW-verenigingen

Volgens titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-decreet) bestaan er vier soorten OCMW-verenigingen:

  • Vereniging hoofdstuk I: publiekrechtelijke rechtspersoon die bepaalde opdrachten kan uitvoeren die aan een OCMW zijn toevertrouwd en voor leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties
  • Vereniging hoofdstuk II: privaatrechtelijke rechtspersoon met het oog op de exploitatie van een ziekenhuis of een ziekenhuisgebonden activiteit (vzw)
  • Vereniging hoofdstuk III: privaatrechtelijke rechtspersoon (vzw of vso) die dient voor het vervullen van sociale doeleinden (niet voor de exploitatie van een ziekenhuis of ziekenhuisgebonden activiteiten)
  • Vereniging hoofdstuk IV: vereniging of vennootschap van privaat recht voor de uitbating van woon- en zorgcentra (vzw of vso)
     

Kenmerken van OCMW-verenigingen

De vier vormen waaronder een OCMW taken kan verzelfstandigen, hebben verschillende kenmerken. Naast de rechtsvorm geeft het decreet ook bepalingen omtrent o.m. het doel, de oprichtingsvoorwaarden, de partners, het personeel, de duur van de vereniging, de vertegenwoordiging van het OCMW in de vereniging en het toezicht op de beslissingen van het OCMW en de vereniging. Bekijk via de onderstaande link, het schematisch overzicht van de kenmerken van de verschillende vormen van OCMW-verenigingen.