Algemeen

Het Gemeentedecreet biedt verschillende mogelijkheden om via verzelfstandiging een soepelere werking mogelijk te maken voor de uitvoering van bepaalde gemeentelijke opdrachten:

  1. Een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) situeert zich binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente en beschikt over een operationele autonomie.
  2. Een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die zorgt voor een grotere onafhankelijkheid, eigen bestuursorganen, de mogelijkheid om eigen personeel tewerk te stellen en over een eigen vermogen te beschikken, los van de gemeente.

Er zijn twee vormen van extern verzelfstandigde agentschappen:

  1. Het autonoom gemeentebedrijf, dat een publiekrechtelijk statuut heeft.
  2. Het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, dat een privaatrechtelijke vorm aanneemt (vereniging, stichting of vennootschap).