Verzelfstandiging en samenwerking

Elk lokaal bestuur is belast met een aantal taken. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om deze taken zelf uit te voeren of om ze uit te voeren door middel van een andere structuur of samenwerking.

Het lokaal bestuur heeft de keuze tussen verzelfstandiging en samenwerking. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een fusie.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het afzonderen van een bepaalde taak binnen de eigen structuur (interne verzelfstandiging) of in een andere rechtspersoon (externe verzelfstandiging, al dan niet in samenwerking met andere personen). Externe verzelfstandiging kan voor een gemeente of provincie gebeuren in een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf, een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht of voor een ocmw in een ocmw-vereniging.

Samenwerking

Samenwerking duidt op het gezamenlijk uitvoeren van een taak binnen een samenwerkingsverband. Dat kan met publieke of met private partners. Samenwerking tussen besturen kan in verschillende vormen:

  • tussen gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied;
  • in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • in een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn (OCMW-vereniging);
  • in een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De diverse decreten voorzien voor elk van deze samenwerkingsvormen regelen inzake de structuur en de mogelijke deelnemers.

Fusies

Bij een fusie kiezen gemeenten ervoor om samen een grotere gemeente te vormen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

FAQ over de goedkeuringsprocedure bij oprichting en statuutwijziging van OCMW-verenigingen

Bij de oprichting van een OCMW-vereniging of bij het wijzigen van de statuten van een vereniging moet de Vlaamse Regering bepaalde beslissingen goedkeuren.

Wie welke beslissingen indient voor de welzijnsvereniging, de autonome verzorgingsinstelling en de ziekenhuisvereniging en op welke manier, lees je in deze vragen en antwoorden.

Publicatiedatum
donderdag 18 juli 2019
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoeksrapport over de verzelfstandiging en samenwerking bij de uitvoering van de zorgtaken van de OCMW’s

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur analyseerde de Universiteit Gent de evoluties in het Vlaamse zorglandschap. De focus van het onderzoek lag op de rol van de lokale besturen.

De snel toenemende vergrijzing van de Vlaamse bevolking vraagt van de OCMW’s steeds zwaardere investeringen in personeel, infrastructuur en management om tegemoet te komen aan de woon- en zorgnoden. De decreetgever breidde de voorbije jaren de mogelijkheden tot samenwerking van OCMW’s aanzienlijk uit, waardoor ze ook kunnen samenwerken met private partners. Dat leidt tot toenemende specialisaties. Zo kunnen de lokale besturen schaalvergroting en efficiëntiewinst realiseren.

Het rapport onderzocht of een verdere versoepeling mogelijk is zonder dat het OCMW de controle over zijn verzelfstandigde opdrachten verliest. De onderzoekers eindigen met beleidsaanbevelingen voor de verzelfstandiging van zorgtaken en de samenwerking van OCMW’s.

Publicatiedatum
dinsdag 23 april 2019
Meer lezen
Meer lezen

Publicatie eindrapport onderzoek naar de intergemeentelijke participaties

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Publicatiedatum
dinsdag 19 september 2017
Meer lezen

Recente FAQ's