Verzelfstandiging en samenwerking

Elk lokaal bestuur is belast met een aantal taken. Het lokaal bestuur kan ervoor kiezen om deze taken zelf uit te voeren of om ze uit te voeren door middel van een andere structuur of samenwerking.

Het lokaal bestuur heeft de keuze tussen verzelfstandiging en samenwerking. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een fusie.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het afzonderen van een bepaalde taak binnen de eigen structuur (interne verzelfstandiging) of in een andere rechtspersoon (externe verzelfstandiging, al dan niet in samenwerking met andere personen). Externe verzelfstandiging kan voor een gemeente of provincie gebeuren in een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf, een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht of voor een ocmw in een ocmw-vereniging.

Samenwerking

Samenwerking duidt op het gezamenlijk uitvoeren van een taak binnen een samenwerkingsverband. Dat kan met publieke of met private partners. Samenwerking tussen besturen kan in verschillende vormen:

  • tussen gemeente en OCMW van hetzelfde grondgebied;
  • in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • in een ocmw-vereniging;
  • in een gemeentelijk of provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De diverse decreten voorzien voor elk van deze samenwerkingsvormen regelen inzake de structuur en de mogelijke deelnemers.

Fusies

Bij een fusie kiezen gemeenten ervoor om samen een grotere gemeente te vormen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Publicatie eindrapport onderzoek naar de intergemeentelijke participaties

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

dinsdag 19 september 2017
Meer lezen
Meer lezen

Rapport (inter)gemeentelijke participaties beschikbaar

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

woensdag 3 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Inventarisatie van de (inter)gemeentelijke participaties in andere rechtspersonen

Naar aanleiding van het actualiteitsdebat over de intercommunales in het Vlaams Parlement van 15 februari 2017, zal Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de rechtstreekse en onrechtstreekse gemeentelijke participaties in andere rechtspersonen inventariseren en in kaart brengen.

donderdag 16 maart 2017
Meer lezen

Recente FAQ's