Print

COVID-19: vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis

Het coronavirus COVID-19 en de genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen .

Deze pagina geeft een overzicht van de mogelijkheden en de richtlijnen die gelden.

De regels voor de organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten zitten vervat in deze FAQ.