Vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis

Op vraag van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG een kader ontwikkeld voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september. Het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen geeft aan op welke wijze de vergaderingen van lokale bestuursorganen kunnen plaatsvinden tijdens de federale fase ter bestrijding van het coronavirus Covid-19. Dit kader komt in de plaats van de eerdere richtlijnen die gepubliceerd zijn op de webtoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur en kan afhankelijk van de gezondheidsevolutie worden aangepast. Dit kader geldt, met de nodige vertalingen (bijv. besluit gouverneur i.p.v. besluit burgemeester), ook voor de bestuursorganen van de provincies. Voor verdere vragen kan u contact opnemen met binnenland@vlaanderen.be.