Zomerscholen 2021

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen zomerscholen organiseren. In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de maanden juli en augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zomerscholen kunnen hiervoor beroep doen op financiering. 

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag
  • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool.
  • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: 45 euro per leerling per dag.
Aanwending

Deze subsidie dient om de regierol van lokale besturen en het aanbod rond onderwijs en verrijking te financieren.

Aanvraag
  • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool. Lokale besturen die een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen, kunnen financiering ontvangen. Dit geldt enkel als een lokaal bestuur vanuit zijn regierol een gezamenlijke aanvraag indient voor verschillende onderwijsinstellingen op zijn grondgebied. Deze financiering gaat altijd naar het lokaal bestuur.  
  • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: 45 euro per leerling per dag. Als het lokaal bestuur een regierol opneemt, wordt deze subsidie ook uitbetaald aan het lokaal bestuur. Op basis van onderlinge afspraken en het respectievelijk aandeel in de gemaakte kosten voor de organisatie van de zomerscholen, verdeelt het lokaal bestuur de subsidie over de onderwijsinstellingen die de zomerscholen organiseren. 

Een onderwijsinstelling of lokaal bestuur dat 1 of meerdere zomerscholen wil organiseren, kan een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met woensdag 14 juli 2021.

Raadpleeg de projectoproep en alle detailinfo op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.

Uitbetaling

De subsidie waarop een lokaal bestuur recht heeft wordt volledig betaald na afloop van de zomerscholen, nadat het bestuur de effectieve deelnemersaantallen heeft aangeleverd. Vanaf half augustus zal het bestuur deze aantallen kunnen aanleveren via een online webformulier.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: volgens soort onderwijs (0800, 0801, 0810, 0815)
  • ESC: 300 Vlaamse overheid