Werkingssubsidie scholen

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Forfaitair bedrag per leerling variërend i.f.v. het aantal SES-kenmerken (€ 50 tot € 70)

Aanwending

Extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs

Uitbetaling

10 juli 2020, met mededeling "Corona toelagen 3 in 1"

Rapportering

Geen

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies 
  • BV: volgens soort onderwijs (0800, 0801, 2810, 0815)
  • ESC: 300 Vlaamse overheid

Vraag en antwoord