Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

Bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon voor aanvragen ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020 (als de begunstigde de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag geen leefloon heeft genoten)

Aanwending

Toekenning leefloon

Uitbetaling

Op basis van een maandelijkse verzamelstaat die de POD MI opmaakt aan de hand van de door het OCMW ingediende beslissingen

Rapportering

Elektronische overmaking van de beslissingen tot toekenning aan de POD Maatschappelijke Integratie

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 100 Federale overheid