Toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

€ 10.000.003 (verdeling per centrum zie bijlage KB).

Aanwending

De toelage kan gebruikt worden voor:

  1. de financiering van acties en projecten om psychologische ondersteuning te organiseren of om het sociaal isolement van de gebruikers te doorbreken.
  2. de financiering van partnerschappen met organisaties met het oog op de verwezenlijking van de psychologische ondersteuning van de gebruikers.
  3. de financiering van de prestaties van derden inzake psychologische ondersteuning (op individuele of collectieve basis) voor de gebruikers.
  4. de financiering van acties en projecten met het oog op het verbeteren van het begrip en de toepassing van de gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19-virus.
  5. de financiering van campagnes om de acties en projecten van de OCMW's inzake psychologische ondersteuning en bewustmaking van de gezondheidsmaatregelen bekend te maken.

De bovenstaande aanwending geldt voor uitgaven die betrekking hebben op personeels-, werkings- en investeringskosten.

Uitbetaling

100 % van de toelage wordt gestort na de bekendmaking van het koninklijk besluit.

Rapportering

Om het gebruik van de toelage te verantwoorden dient het centrum vóór 28 februari 2022 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens betreffende de uitgaven.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 100 Federale overheid