Toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

€ 24.000.005 (totaalbedrag Belgische OCMW’s). Verdeling per OCMW zie supra bijlage KB van 3 maart 2021.

Aanwending

Het OCMW doet een sociaal onderzoek en kan op basis daarvan het volgende toekennen:

  • Punctuele steun: ten laste nemen van een abonnement op het openbaar vervoer, huur, huurwaarborg, een factuur, ... Deze éénmalige steun kan effect hebben tot 31/12/2022, bijvoorbeeld een internetabonnement voor een jaar dat in juli 2021 werd genomen, kan effect hebben tot juni 2022.
  • Meer structurele financiële steun: in functie van iemands noden kan het OCMW hem/haar een bepaald bedrag steun toekennen tot het einde van het jaar. De structurele steun kan slechts effect hebben tot 31/12/2021.
Uitbetaling

Na bekendmaking van het koninklijk besluit van 3 maart 2021: 100% van de toelage.

Rapportering

Het centrum dient vòòr 28 februari 2022 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens betreffende de uitgaven. Dit verslag dient via de webapplicatie “Uniek Jaarverslag” te worden overgemaakt.

Terugbetaling aan de Federale overheid van de niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen ten laatste op 1/11/2022.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 100 Federale overheid