Subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

50 euro per maand en per gerechtigde gedurende de maanden juli 2020 tot en met juni 2021 

Aanwending

Maandelijkse uitbetaling aan elke gerechtigde die een leefloon of een equivalent leefloon geniet gedurende de maanden juli 2020 tot en met juni 2021

Uitbetaling

Op basis van een raming door de POD MI: een voorschot van 85% in 2020 en 15% in januari 2021.
Een verrekening van zodra de POD MI over stabiele gegevens beschikt.

Rapportering

Er wordt geen specifieke rapportering opgelegd. De toekenning van de subsidie gebeurt automatisch op basis van de gegevens die het OCMW invoert inzake het leefloon of equivalent leefloon in de toepassing Nova Prima van de POD MI.

Boekingswijze

Toekenning premie aan de gerechtigden:

  • AR: 6481/9 Andere individuele hulpverlening
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 500 Huishoudens

De subsidie van de POD MI:

  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidie
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 100 Federale overheid