Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

De Vlaamse Regering kent ook in 2022 een subsidie toe aan de besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact 1.0 en/of 2.0 ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag
  • 24.870.000 euro voor het LEKP 1.0
  • 8.750.000 euro voor het LEKP 2.0

Beide verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022).

De definitieve bedragen, op basis van het aantal deelnemende gemeenten, worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt.

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Aanvraag

Steden en gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen tot 5 december 2022 via een gemeenteraadsbeslissing waarin ze intekenen op het LEKP 1.0 en/of 2.0. Een sjabloon van de in te dienen gemeenteraadsbeslissing is terug te vinden op de website van de VVSG, bij het Netwerk Klimaat, alsook een recente lijst van veelgestelde vragen en antwoorden. De ondertekening van de 293 gemeenten van het LEKP 1.0 in 2021 blijft geldig en moet niet opnieuw ingediend worden.

De beslissing moet bezorgd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer).

De indienmodule binnen het loket is beschikbaar vanaf eind juli 2022 voor het LEKP 1.0 en zal eind augustus 2022 beschikbaar zijn voor het LEKP 2.0.

Het LEKP 2.0 kan pas ondertekend worden eens het LEKP 1.0 is ondertekend. Beide kunnen tegelijk onderschreven worden.

De 2de stap ‘voorstel’ in de subsidiemodule staat open tot 31 oktober 2022. Deze stap in het proces is niet verplicht en heeft eerder een ondersteunende functie. Als dit voor jouw gemeente geen meerwaarde geeft, kan je steeds leeg indienen om tijdig de volgende stap ter beschikking te hebben. Na verloop van de deadline, gaat de module automatisch naar stap 3.

De 3de stap ‘opvolgmoment’ in de subsidiemodule, met indiendeadline 1 maart 2024, wordt nog verder uitgewerkt. De gemeenten die het Pact ondertekenden ontvangen hiervan tijdig communicatie zodra deze stap is afgewerkt.

Uitbetaling

Uiterlijk 30 april 2023. Je ontvangt een bericht eens de uitbetaling is doorgevoerd.

Rapportering

Er is een jaarlijks opvolgmoment, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2024 een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Een rapport uit het Pactportaal dient als basis voor de besprekingen. De gemeente rapporteert daarnaast over de uitgaven die gebeurd zijn voor de subsidie onder zowel LEKP 1.0 als 2.0 door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2022.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0350 Klimaat en energie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-LEKP-2022 (in jaarrekeningen 2022 en 2023)