Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Aanvraag

De gemeenten konden tot begin november 2021 via gemeenteraadsbeslissing overgaan tot ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Deze beslissing moest bezorgd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer).

De 2de stap ‘voorstel’ in de subsidiemodule staat open tot 31 oktober 2022. Deze stap in het proces is niet verplicht en heeft een ondersteunende functie.

De 3de stap ‘opvolgmoment’ in de subsidiemodule, met indiendeadline 1 maart 2023, wordt nog verder uitgewerkt. De gemeenten die het Pact ondertekenden ontvangen hiervan tijdig communicatie zodra deze stap is afgewerkt.

Uitbetaling

Uiterlijk 30 april 2022

Rapportering

Er is een jaarlijks opvolgmoment, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. De gemeente bezorgt uiterlijk op 1 maart 2023 een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeente rapporteert daarnaast over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0350 Klimaat en energie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-LEKP-2021 (in jaarrekeningen 2021 en 2022)