Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het Lokale Energie- en Klimaatpact ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Aanvraag

Uiterlijk op 29 oktober 2021 bezorgt de gemeente via het digitaal loket van ABB de gemeenteraadsbeslissing tot ondertekening van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Indien mogelijk, bezorgt de gemeente hierbij ook de identificatie van de geplande klimaatacties via de ondersteunende module in het loket.

Uitbetaling

Uiterlijk 30 april 2022

Rapportering

Er is een jaarlijks opvolgmoment, om de gerealiseerde klimaatacties te kunnen opvolgen. De gemeente bezorgt uiterlijk op 31 maart 2023 een rapportering over de voortgang van het Lokaal Energie en Klimaatpact, nadat die aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeente rapporteert daarnaast over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0350 Klimaat en energie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-LEKP-2021