Subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering legde op 10 februari 2021 de juridische contouren vast voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

De subsidie heeft initieel betrekking op de periode van 1 februari 2021 tot en met 31 juli 2021, en kan door de minister maximaal tot en met 31 oktober 2021 verlengd worden, na evaluatie van de stand van zaken van de vaccinatiecampagne door de Vlaamse Regering.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

0,143 euro per inwoner per maand. De subsidie wordt verdeeld op basis van het totale inwonersaantal van de gemeenten die het vaccinatiecentrum bedient.

Aanwending

Kosten die lokale besturen maken voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum.

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald per 2 maanden, met aanvang op 8 maart 2021.

Rapportering

Deze subsidie is voor de penhoudende gemeente een werkingssubsidie. De penhoudende gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum door ze enkel in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-VC-PEN

Vraag en antwoord