Subsidie voor armoedebestrijding

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding.

De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de  COVID19-pandemie aan te gaan.

Om het gebruik van die middelen te kunnen opvolgen, wordt aan de lokale besturen gevraagd om in de digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en volgende jaren (de uitgaven moeten dus niet noodzakelijk in 2020 gebeuren) de desbetreffende acties te koppelen aan de code ABB-ARM-COR.

Deze bijkomende financiering heeft haar rechtsgrond in het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Besturen konden via een trekkingsrecht hun deel van dit budget aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren. 

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

€ 13.500.000

Aanwending

Algemene financiering: de uitgaven kunnen zowel in 2020 als later gebeuren.

Uitbetaling

15 juli 2020

Rapportering

Via de digitale rapportering over de BBC-jaarrekening - acties met code ABB-ARM-COR

Boekingswijze
  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-ARM-COR