Subsidie residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Forfaitaire subsidie + mogelijkheid tot aanvraag bijkomende subsidie

Aanwending

Subsidie voor de kosten die verband houden met:

  • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen;
  • de financiering van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking.
Uitbetaling

Forfaitaire subsidie: juli 2020

Bijkomende subsidie: mits aanvraag (mogelijk vanaf eind oktober) en uitbetaling door VIPA in 1 schijf ten laatste 2 maand na positieve beslissing aan aanvrager

Rapportering

Kostenstaat en facturen/stavingsstukken

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: volgens soort voorziening (bv. 0940/1, 0952/3)
  • ESC: 300 Vlaamse overheid