Subsidie contact- en bronopsporing

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. ​Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen.

De Vlaamse Regering heeft op 7 mei 2021 beslist om de subsidieperiode te verlengen tot en met 31 augustus 2021.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Maximum financiering: 11.644.000 euro (eerste subsidieperiode: 1 november 2020 – 31 maart 2021) en 6.046.534 euro (tweede subsidieperiode: 1 april 2021 – 31 augustus 2021)

Aanwending

De lokale besturen kiezen in het kader van dit besluit tussen de volgende opties, met bijbehorende financiering:

 • Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching. De lokale besturen krijgen een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand.
 • Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek. De lokale besturen krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoogrisicopatiënten.
Uitbetaling

De subsidie voor de eerste subsidieperiode (1 november 2020 – 31 maart 2021) wordt als volgt uitbetaald:

 1. uiterlijk op 31 maart 2021: een voorschot van 80% van de forfaitaire subsidie na het indienen, op uiterlijk 31 januari 2021, via digitale weg, bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, van:
  • de ondertekende samenwerkingsovereenkomst;
  • de ondertekende verwerkersovereenkomst;
  • het ondertekende protocol indien van toepassing;
 2. uiterlijk op 30 september 2021: het saldo van 20% van de forfaitaire subsidie en 100% van de variabele subsidie nadat het lokaal bestuur, op uiterlijk 1 juni 2021, de volgende stukken heeft ingediend:
  • voor de forfaitaire subsidie: evaluatieverslag waarbij de uitvoering van de engagementen vervat in de samenwerkingsovereenkomst worden geëvalueerd en de bijkomende inzet wordt gemotiveerd;
  • voor de variabele subsidie: rapportage van het aantal afgehandelde tickets van indexpatiënten en hoogrisicopatiënten.

De subsidie voor de tweede subsidieperiode (1 april 2021 – 31 augustus 2021) wordt als volgt uitbetaald:

 1. uiterlijk op 31 augustus 2021: een voorschot van 80% van de forfaitaire subsidie na het digitaal indienen, op uiterlijk 31 mei 2021, bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst of addenda;
 2. uiterlijk op 31 januari 2022: het saldo van 20% van de forfaitaire subsidie en 100% van de variabele subsidie nadat het lokaal bestuur, op uiterlijk 31 oktober 2021, het evaluatieverslag heeft ingediend waarbij de uitvoering van de engagementen vervat in de samenwerkingsovereenkomst wordt geëvalueerd en de bijkomende inzet wordt gemotiveerd voor de forfaitaire subsidie.
Boekingswijze
 • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
 • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 • ESC: 300 Vlaamse overheid