Subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

  • de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
  • de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.
Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

€ 14.250.000

Aanwending

Consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen

Uitbetaling

Een eerste schijf van 90% op uiterlijk 31 december 2020.

Een tweede schijf (het saldo) van 10% ten laatste op 31 december 2022, na de goedkeuring van een financiële en functionele verantwoording.

Rapportering

Via de digitale rapportering over de BBC-jaarrekening - acties met code ABB-BON-COR.

In de commentaar bij die actie wordt als functionele verantwoording een overzicht van het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare doelgroep opgenomen.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-BON-COR

Boekingsvoorstellen mogelijke scenario’s (xlsx)

Vraag en antwoord