Subsidie buitenschoolse kinderopvang

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Je kan terecht bij VVSG voor vragen over subsidie voor opvang van schoolkinderen.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

€ 30 per kind per dag -> € 43.484.661

Aanwending

Creatie bijkomende opvangcapaciteit buitenschoolse kinderopvang

Uitbetaling

Na aanvraag (tot uiterlijk 1 september 2020)

Rapportering

Controle door ABB en Agentschap Opgroeien

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0945 Kinderopvang
  • ESC: 300 Vlaamse overheid

Vraag en antwoord