Subsidie aan (Belgische) OCMW

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

€ 125.000.000 (Belgische OCMW)

Aanwending

OCMW-taken (geen personeels- of werkingskosten of investeringen)

Uitbetaling

In 2 fases, in 2020

Rapportering

Elektronisch verslag, uiterlijk op 28/02/2022

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand
  • ESC: 100 Federale overheid