Subsidiëring schakelzorgcentra

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Aanwending

Infrastructuur, opstartkosten, uitbating, coördinatie

Uitbetaling

Na aanvraag (voorschotten + saldo) aan "penhoudende organisatie"

Rapportering

Financieel en inhoudelijk verslag 

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen
  • ESC: 300 Vlaamse overheid