Steun aan culturele organisaties

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Enkel voor de besturen die als doelgroeporganisatie in 2020 een meerjarige subsidie ontvangen ter ondersteuning van de werking in het beleidsveld cultuur:

De financieringsbehoefte van de doelgroeporganisatie berekend door de adminsistratie op basis van de aangeleverde informatie, proportioneel in verhouding tot de totale financieringsbehoeften van de weerhouden aanvragen en het beschikbare budget.

Aanwending

Steun om doelgroeporganisaties te helpen om:

  • voorbereidende kosten die zijn gemaakt voor geschrapte activiteiten te vergoeden of waarvan nog moet beslist worden of ze kunnen plaatsvinden;
  • annulatievergoeding te betalen voor geschrapte activiteiten;
  • andere bedrijfskosten van de doelgroeporganisatie te vergoeden als de bedrijfsopbrengsten onvoldoende zijn en de aangepaste begroting ontoereikend is om deze kosten te betalen.
Uitbetaling

Na aanvraag: indienen tot en met 31 augustus 2020 (De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, kan om gemotiveerde redenen afwijking indieningstermijn toestaan).

Als voorschot (100%)

Rapportering

Gestandaardiseerd aanvraag- en verantwoordingsdocument via webtoepassing van de administratie Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De webtoepassing bevat instructies voor het gebruik ervan en bepaalt welke gegevens worden ingevuld en welke bijlagen worden opgeladen.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: de betrokken beleidsvelden voor de evenementen (in hoofdzaak de BV 07xx, maar ook BV 0113 archief, 0520 toerisme, 0820 kunstonderwijs, …. zijn mogelijk
  • ESC: 300 Vlaamse overheid