Projectoproep voor lokale besturen: impact corona op mentaal welzijn

De coronacrisis duurt al een jaar. Dat valt veel mensen zwaar, ook mentaal. Vooral jongeren hebben het extra moeilijk. Vlaams minister Bart Somers lanceert daarom een projectoproep voor lokale besturen. Ze kunnen projecten indienen die het mentale welzijn van jongeren versterken. Voorbeelden van het soort initiatieven die de Vlaamse Regering wil versterken zijn bv. buddy-werking om eenzaamheid te voorkomen of jeugdwerkers die acties  opzetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen.

Elk project kan tot maximaal 40.000 euro ondersteuning van de Vlaamse overheid krijgen. Drie miljoen euro is hiervoor vrijgemaakt. Het lokaal bestuur moet wel mee financieren.

Er wordt gewerkt met 4 toekenningsrondes voor de aanvragen ingediend tegen:

  • 23 april 2021
  • 14 mei 2021
  • 4 juni 2021
  • 25 juni 2021
Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Maximaal 40.000 euro per project. De subsidie-enveloppe bedraagt 3 miljoen euro in zijn totaliteit.

Aanwending

Het verbeteren van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Uitbetaling

Toekenning in volgorde van ontvangst per toekenningsronde. De lokale besturen die een subsidie zullen ontvangen, krijgen een voorschot van 80% uitbetaald na vastlegging van de subsidie. Uitbetaling saldo binnen 2 maand na afloop van het project op aanvraag van het lokaal bestuur.

Rapportering

Een financiële en inhoudelijke verantwoording met het overzicht van de gemaakte kosten.

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
  • ESC: 300 Vlaamse overheid