Noodopvang basisschoolkinderen

De coronacrisis dwingt ons opnieuw tot het nemen van strenge maatregelen. Omwille van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3 december en om de viruscirculatie te reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen.

Er zal echter steeds een groep ouders zijn die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien, omdat ze bijvoorbeeld beiden tewerk gesteld zijn in cruciale niet-telewerkbare beroepen (zeker in de zorg zijn alle beschikbare handen nodig), of wegens een kwetsbare thuissituatie. Daarvoor zal noodopvang moeten worden voorzien.

De scholen krijgen de opdracht om die noodopvang in kaart te brengen door middel van een bevraging van de ouders. Deze bevraging wordt op heel korte termijn opgestart. Op basis van de door de scholen gedetecteerde vraag naar noodopvang, wordt een overleg georganiseerd tussen het lokale onderwijsveld, de lokale besturen en de sector van de buitenschoolse opvang om deze noodopvang te organiseren. Afhankelijk van de lokale situatie kan daarbij ook de brede welzijns- en vrijetijdssector en het vrijwilligerswerk worden betrokken.

Indien noodzakelijk kan opvangaanbod worden gecreëerd. Daarvoor worden subsidies voorzien.

Welzijnsvoorzieningen die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer voor de dagopvang voor kinderen met bijzondere noden, signaleren aan de vervoerder welke noden zij in de week voor de kerstvakantie nog zullen hebben. Vervoer voor deze kinderen blijft gegarandeerd, zodat de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben, en desgevallend ook deze ouders aan de slag kunnen blijven.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

Waar bijkomende opvangcapaciteit moet worden gecreëerd door één van de actoren, dus buiten het regulier gefinancierde onderwijs- en opvangaanbod, kan aanspraak gemaakt worden op een compensatie vanuit Vlaanderen. Deze compensatie wordt aangevraagd en verdeeld door de lokale besturen, vanuit hun regierol (voor Brussel is dat de VGC).

De Vlaamse Regering heeft de subsidieregeling die hiervoor tot voor de zomervakantie liep, opnieuw geactiveerd. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur. De noodopvang is gratis van 20 december tot en met 24 december 2021 (de week voor de kerstvakantie), tijdens de gewone schooluren.

 

Vraag en antwoord