Investeringen in fietssnelwegen (provincies)

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 1 euro die provincies investeren in fietssnelwegen. Het bedrag van 45 miljoen euro dat daarvoor beschikbaar is, wordt verdeeld op basis een trekkingsrecht van 9 miljoen euro per provincie.

Vragen? Contacteer ons!

logo EU

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag
  • 1 euro voor elke 1 euro die provincies investeren.
Aanwending

Investeringen in fietssnelwegen.

Aanvraag

Tot 15 november 2022 kon elke provincie één of meerdere projecten aanmelden waarvoor ze een beroep wil doen op deze subsidie.

Uitbetaling

In 2 schijven, telkens na verwerking van de aanvraag:

  • een eerste schijf van 80% van het geraamde subsidiebedrag op basis van de geraamde kosten van het project;
  • het saldo van het subsidiebedrag, na voltooiing van de werken en de financiële beoordeling (uiterlijk op 31 december 2025).

Vraag en antwoord