Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Het bedrag van 150 miljoen euro dat daarvoor beschikbaar is, wordt verdeeld op basis van trekkingsrechten op basis van het aantal inwoners per gemeente. Hiermee willen we bijkomend investeren om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19.

Vragen? Contacteer ons!

logo EU

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag
  • 1 euro voor elke 2 euro die lokale besturen investeren.
  • 1 euro voor elke 1 euro voor investeringen boven het trekkingsrecht.
Aanwending

Investeringen in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Aanvraag

Tot 15 oktober 2022 kon elke gemeente projecten aanmelden.

Uitbetaling

In 2 schijven, telkens na verwerking van de aanvraag:

  • een eerste schijf van 80% van het geraamde subsidiebedrag op basis van de geraamde kosten van het project;
  • het saldo van het subsidiebedrag, na voltooiing van de werken en de financiële beoordeling (uiterlijk op 31 december 2025).

Vraag en antwoord