Indexatie van het sociaal fonds voor gas en elektriciteit

Gesubsidieerd door
federale overheid
Bedrag

12.501.447 euro voor alle Belgische OCMW's, waarvan 3.647.509 euro voor de Vlaamse OCMW's

Aanwending

Uitsluitend aan te wenden in toepassing van artikel 6 van de wet van 4 september 2002:

  • tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen en/of
  • maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.
Uitbetaling

In één keer in juni 2020

Rapportering

Via het uniek jaarverslag

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0900 Sociale bijstand 
  • ESC: 100 Federale overheid