Compensatie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 (verlengd tot en met 30 juni 2021)

De Vlaamse Regering besliste op 20 november 2020 om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de financiering van initiatieven die instaan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod voor de noodopvang van schoolkinderen. Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.

OPGELET: dit is de regeling die gold tot eind juni 2021. De actuele regeling vind je op deze pagina.

Gesubsidieerd door
Vlaamse overheid
Bedrag

€ 30 per kind per dag

Aanwending

Creatie bijkomende opvangcapaciteit buitenschoolse kinderopvang

Aanvraag

Zie 'Vraag en antwoord: Hoe deze subsidie aanvragen en verkrijgen?'

Uitbetaling

Na aanvraag

Rapportering

Controle door ABB en Agentschap Opgroeien

Boekingswijze
  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0945 Kinderopvang
  • ESC: 300 Vlaamse overheid

Vraag en antwoord