Scriptieprijs: wedstrijd

Waarom deelnemen?

 • Je krijgt de kans om je onderzoek onder de aandacht te brengen van een breder publiek en zo het beleid te inspireren. 
 • De winnaar ontvangt een reischeque t.w.v. 1000 euro. De tweede en derde laureaat ontvangen een reischeque t.w.v. 200 euro.
 • We publiceren je masterproef op onze website.

Deelnemingsvoorwaarden

Elke student aan een Vlaamse universiteit, die in het academiejaar 2021-2022 minstens een 14/20 behaalde voor zijn of haar masterproef en zijn of haar masteropleiding minstens met onderscheiding afrondde, kan deelnemen aan de Scriptieprijs. De masterproef moet gaan over binnenlands bestuur of lokale democratie.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je terug in het reglement.

Hoe deelnemen?

Bezorg je masterproef uiterlijk op 30 september 2022 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur door de volgende documenten te mailen naar scriptieprijsABB@vlaanderen.be:

 • een pdf-versie van de masterproef in het Nederlands of Engels met bibliografie;
 • een samenvatting  van 2.000 à 2.400 woorden waarin de onderzoeksvragen, methode, onderzoeksresultaten en de bijdrage aan het beleid worden gepresenteerd;
 • een bewijs van graad en score van de masterproef.

De kandidaat legt in de samenvatting uit wat hij/zij onderzocht heeft, waarom, op welke manier, welke resultaten hij/zij heeft behaald en hoe het onderzoek bijdraagt tot het beleid. Samenvattingen korter dan 2.000 of langer dan 2.400 woorden komen niet in aanmerking voor deelname. De samenvatting die de kandidaat met zijn/haar masterproef indiende aan de universiteit volstaat niet. Omdat de jury een eerste selectie maakt op basis van de samenvatting is het belangrijk dat de jury de essentie en het belang van het onderzoek kent zonder de volledige masterproef te lezen. Daarna beoordeelt de jury de masterproeven zelf.

Vermeld de opleiding die je hebt gevolgd en je telefoonnummer. Geef ook door of het Agentschap Binnenlands Bestuur je persoonsgegevens mag verwerken voor je deelname aan de Scriptieprijs en je masterproef mag publiceren op hun website. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terugvinden op onze privacyverklaring.

Vergeet niet te mailen vanuit je persoonlijke e-mail en dus niet vanuit je studentenmail zodat we je nog kunnen contacteren. 

Beoordeling

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van het werkveld, de academische wereld en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij beoordelen de wetenschappelijke kwaliteit en beleidsmatige relevantie en originaliteit van de masterproeven. In 2022 bestaat de jury uit volgende leden:

 • Aimé Heene (Prof. Dr. Em. aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent)
 • Catherine Ruys (HR-consultant bij DCR Consulting)
 • Marc Suykens (Voormalig algemeen directeur VVSG)
 • Katrien Weets (Financieel directeur Haacht)
 • Colin Beheydt (Algemeen directeur Brugge)
 • Jo Craeghs (ABB)
 • Sam Depauw (ABB)

De voorzitter van de jury bepaalt of de kandidaten voldoen aan de toelatingscriteria in artikel 8 van het reglement. Dit wordt meegedeeld aan de kandidaten na 30 september 2022. Op 22 november 2022 krijgen de deelnemers het bericht of zij tot de eerste drie laureaten behoren. Op de prijsuitreiking op 14 december 2022 worden de uiteindelijke winnaar en de tweede en derde laureaat van de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster" bekendgemaakt. De drie laureaten dienen aanwezig te zijn/vertegenwoordigd te worden op de datum van de uitreiking.

 

Meer informatie