Scriptieprijs Binnenlands Bestuur "Guido Decoster"

Het Agentschap Binnenlands Bestuur reikt elk jaar de Scriptieprijs Binnenlands Bestuur Guido Decoster uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. Hiermee wil het Agentschap de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en zich verder ontwikkelen als kennisorganisatie. We willen wetenschappelijk kwalitatief onderzoek dat beleidsmatig relevant en origineel is onder de aandacht brengen van een breder publiek.

De scriptieprijs wordt opgedragen aan Guido Decoster, die vanaf 1997 aan het hoofd stond van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en van 2006 tot 2016 administrateur-generaal was van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Heb je een vraag over de scriptieprijs? Laat het ons weten!