Strategische projecten

De lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering belangrijke partners om op uitdagingen die zich stellen in onze samenleving een antwoord te kunnen bieden. De lokale besturen zijn niet het “laagste” bestuursniveau, maar het “eerste” bestuursniveau, aangezien ze als eerste in contact komen met onze burgers. Daarom wil de Regering de komende regeerperiode het lokale bestuursniveau verder versterken. De Vlaamse Regering wil dit doen door de lokale besturen beleidsinstrumenten en financiële middelen te geven om hun bestuurskracht te vergroten, door hen meer autonomie en beleidsvrijheid te geven, door het bovenlokale overheidslandschap transparanter te maken en ten slotte door de stem van de burger nog luider te laten klinken.

Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren wordt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal projecten opgestart. Het gaat onder andere om de fusies van gemeenten, een commissie decentralisatie tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen, verbetering van de organieke regelgeving en de regiovorming. Meer informatie over de beleidsdoelstellingen kan ook teruggevonden worden in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 1 april 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. Onder het begrip 'communicatie' vallen onder meer alle aanvragen, kennisgevingen, bevestigingen, bezorgingen en verzendingen. Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
dinsdag 5 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet verankert indeling in referentieregio’s en principes van regiovorming

Op 1 april 2022 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna het Regiodecreet genoemd. Dit voorontwerp werd inmiddels voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Ook het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Exello.net en Vlofin werd ingewonnen met het oog op een tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Lees verder

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur vernieuwen het digitale landschap (artikel Impuls)

In de 1ste editie van Impuls magazine van dit jaar verscheen een artikel waarbij Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de toekomst van de digitale (lokale) overheidsdienstverlening belichten.
U kan het (ook) hier lezen.

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Opnieuw principiële beslissing tot fusie: Borsbeek wordt 10de district van Antwerpen

Antwerpen en Borsbeek gaven gisteren het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. Borsbeek wordt het 10de district van Antwerpen. Dit is het 4de fusietraject tijdens deze regeerperiode, het eerste buiten de provincie Limburg. Eerder beslisten de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen, de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon en de gemeenteraden van Ham en Tessenderlo al om een fusietraject op te starten.

Meer info over fusies vind je in onze fusierubriek. Voor vragen over fusies kan je terecht bij ABB via fusies@vlaanderen.be.

Publicatiedatum
dinsdag 22 februari 2022
Meer lezen

Pagina's