Strategische projecten

De lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering belangrijke partners om op uitdagingen die zich stellen in onze samenleving een antwoord te kunnen bieden. De lokale besturen zijn niet het “laagste” bestuursniveau, maar het “eerste” bestuursniveau, aangezien ze als eerste in contact komen met onze burgers. Daarom wil de Regering de komende regeerperiode het lokale bestuursniveau verder versterken. De Vlaamse Regering wil dit doen door de lokale besturen beleidsinstrumenten en financiële middelen te geven om hun bestuurskracht te vergroten, door hen meer autonomie en beleidsvrijheid te geven, door het bovenlokale overheidslandschap transparanter te maken en ten slotte door de stem van de burger nog luider te laten klinken.

Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren wordt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal projecten opgestart. Het gaat onder andere om de fusies van gemeenten, een commissie decentralisatie tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen, verbetering van de organieke regelgeving en de regiovorming. Meer informatie over de beleidsdoelstellingen kan ook teruggevonden worden in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt besluit goed over schuldovernameregeling bij fusies

Het decreet met het kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten bevat ook specifieke bepalingen over de financiële bonus die de Vlaamse overheid biedt bij samenvoeging, onder de vorm van een schuldovername. Daarnaast bepaalt het decreet dat de Vlaamse Regering verdere regels voor de schuldovername kan vaststellen.

Publicatiedatum
maandag 27 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Als je hierover vragen hebt, kan je die stellen via decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en Kruishoutem en Zingem fuseren vrijwillig

Eind 2016 werd het formele startschot gegeven van twee fusietrajecten in Vlaanderen, namelijk in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en in Kruishoutem en Zingem. De gemeenteraden hebben dan hun principiële goedkeuring gehecht aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusies zullen ingaan op 1 januari 2019.

Publicatiedatum
dinsdag 29 november 2016
Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 18 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 werd het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. 

Publicatiedatum
maandag 21 november 2016
Meer lezen

Pagina's