Strategische projecten

De lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering belangrijke partners om op uitdagingen die zich stellen in onze samenleving een antwoord te kunnen bieden. De lokale besturen zijn niet het “laagste” bestuursniveau, maar het “eerste” bestuursniveau, aangezien ze als eerste in contact komen met onze burgers. Daarom wil de Regering de komende regeerperiode het lokale bestuursniveau verder versterken. De Vlaamse Regering wil dit doen door de lokale besturen beleidsinstrumenten en financiële middelen te geven om hun bestuurskracht te vergroten, door hen meer autonomie en beleidsvrijheid te geven, door het bovenlokale overheidslandschap transparanter te maken en ten slotte door de stem van de burger nog luider te laten klinken.

Om deze beleidsdoelstellingen te realiseren wordt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur een aantal projecten opgestart. Het gaat onder andere om de fusies van gemeenten, een commissie decentralisatie tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen, verbetering van de organieke regelgeving en de regiovorming. Meer informatie over de beleidsdoelstellingen kan ook teruggevonden worden in de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Eindrapport commissie decentralisatie voorgelegd aan Vlaamse Regering

De commissie decentralisatie legde op 13 januari 2023 haar eindrapport voor aan de Vlaamse Regering. Het eindrapport bevat de conclusies en resultaten van de afgelopen maanden van de commissie en de 9 werkgroepen.

Publicatiedatum
vrijdag 13 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen
Wingene en Ruiselede op geografische kaart

Eerste fusietraject in West-Vlaanderen: Ruiselede en Wingene geven principiële goedkeuring

Op 19 december gaven de gemeenteraden van Ruiselede en Wingene het startschot voor hun fusietraject. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van beide gemeenten op 1 januari 2025. De nieuwe gemeente zal iets meer dan 20.000 inwoners tellen en vormt het 1ste fusietraject in West-Vlaanderen sinds de grote fusieronde van 1977.

Publicatiedatum
dinsdag 20 december 2022
Meer lezen
Meer lezen
Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht op geografische kaart

Principiële goedkeuring fusietraject Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht

Op 24, 25 en 27 oktober gaven Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht het startschot voor hun fusietraject. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de 3 gemeenten op 1 januari 2025. De nieuwe gemeente zal ruim 85.000 inwoners tellen en wordt daarmee de derde gemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het eerste provinciegrensoverschrijdende fusietraject en het 7e fusietraject tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
maandag 31 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt Regiodecreet definitief goed

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet over de regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bekijk wat dit regiodecreet precies inhoudt.

Publicatiedatum
vrijdag 14 oktober 2022
Meer lezen

Pagina's